Wejścia ulgowe: Oferta świąteczna 2023

Bilet okresowy ograniczony czasowo – ważny 31 dni.

1. Osoba dorosła od 15 roku życia, cena 100 Euro z VAT/szt

2.Senior od 63 roku życia, ZŤPS i ZŤPS 80 Euro z VAT/szt.

Bilet stały jest ograniczony czasowo, ważny 31 dni od daty zakupu lub od pierwszego zakupionego biletu. Maksymalna ilość wejść to raz dziennie, jest ona przenośna. Czas spędzony w Aquaparku jest nieograniczony. Obowiązuje dla jednej osoby.

Wejścia ulgowe: Bilet okresowy na 20 wejść

3.Osoba dorosła od 15 roku życia 20 wejść cena 140 Euro z VAT

4. Senior od 63 roku życia, ZŤPS i ZŤPS 20 wejść, cena 120 euro z VAT

5. Dziecko od 3 do 15 lat, 20 biletów, cena 100 euro z VAT

Zakupiony karnet ulgowy na 20 wejść ważny jest do 20.03.2024 włącznie. Maksymalna liczba wejść w ciągu dnia nie jest ograniczona, bilet okresowy podlega przeniesieniu. Czas spędzony w Aquaparku jest nieograniczony. Odwiedzając Aquapark, z karnetu okresowego zostanie odliczona tyle wejść, ilu zwiedzających.

Ogłoszenie:

Klient, który nabędzie za pośrednictwem strony internetowej www.aquaprklipany.eu bilet ulgowy – Bilet okresowy – ważny przez 31 dni oraz Bilet okresowy na 20 wejść. Po dokonaniu zakupu należy osobiście udowodnić opłacenie danego biletu okresowego i jednocześnie odebrać go w kasie Aquaparku w Lipanach ul. Moyzesova 1510. Bilet okresowy zostanie aktywowany po jego odbiorze. Klient ponosi odpowiedzialność za utratę biletu okresowego, nie przysługuje mu zwrot pieniędzy ani bezpłatne wydanie nowego biletu okresowego.

Wydarzenia i Newsy

0